Ispunite obrazac online i uštedite troškove upisnine !

 

Vrsta usluge

Datum upisa

Kako ste saznali za nas

① Članarina se plaća unaprijed, po važećem cjeniku, koji je istaknut na vidljivom mjestu centra.
② Član ima pravo korištenja centra na način, koji je odabrao prilikom upisa.
③ Pri upisu član dobiva iskaznicu na svoje ime, koja je neprenosiva, te se putem iste vodi evidencija dolazaka i uplata, a istu je član dužan pokazati na zahtjev osoblja centra.
④ Član je suglasan da opremu, svačionice, tuševe, parkirališta ili okolinu centra koristi na vlastitu odgovornost, kao i da na vlastitu odgovornost sudjeluje u bilo kojoj aktivnosti, tečaju, programu, osobnom treningu ili nekom drugom trenutno ili ubuduće dostupnom programu.
⑤ Član je suglasan da je svojevoljno pristupio aktivnostima u centru i korištenju opreme i objekta pod pretpostavkom rizika od ozljeđivanja ili zadobivanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih upotrebom aktivnosti u centru, te moguće štete koja bi mu se mogla dogoditi.
⑥ Član je upoznat, da bi se trebao savjetovati sa njegovim liječnikom, te obaviti sistematski pregled, prije pristupanja korištenju usluga i opreme centra.
⑦ Član je suglasan i upoznat sa činjenicom, da uposlenici i predstavnici centra nemaju iskustva u diagnosticiranju pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinski stanja. Nadalje, član se slaže da neće koristiti centar u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, ozlijede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja osobne higijene.
⑧ Član je suglasan da će se pridžavati svih pravila, odredbi i cjenika, koje je postavio centar, a koje je centar dužan istaknuti na vidljiva mjesta u vidu kućnog reda i cjenika, koji će propisati cijene i pravila korištenje prostora u i oko centra, kao i opreme.
⑨ Član je upoznat da centar ne odgovara za gubitak ili krađu osobnih osobnih stvari.
⑩ Član pri upisu plaća upisninu, a u slučaju gubitka članske iskaznice plaća 50,00 HRK za izradu nove.
⑪ Sport prima zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni satnicu rada centra, program ili uslugu, uslugu isključi iz programa ili promijeni cijenu usluge.
⑫ Osoblje centra, dužno je upoznati člana sa pravilnim korištenjem opreme, a na zahtjev člana stručna osoba će izraditi program korištenja opreme, kao i individualni program treninga za člana.