XXL 1 raspored

RASPORED GRUPNIH TRENINGA OD 13.01.2020.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
09.00 - 10.00 MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
YOGA09.00 - 10.00
Dvorana 3
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Dvorana 3
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
FIT BOX XXL17.00 - 18.00
Dvorana 2
ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
18.00 - 19.00
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
FUNKCIONALNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 2
FAT BURNING18.00 - 19.00
Dvorana 1
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 1
INTERVALNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 2
ZUMBA18.00 - 19.00
Dvorana 3
LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
ATHLETIC TRAINING18.00 - 19.00
Dvorana 2
TRX18.00 - 19.00
Dvorana 3
KRUŽNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
MILITARY DRILL19.00 - 20.00
Dvorana 2
TRX19.00 - 20.00
Dvorana 3
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
KRUŽNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
BOOTIES - CORE19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 3
FUNKCIONALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
MILITARY DRILL19.00 - 20.00
Dvorana 2
YOGA19.00 - 20.00
Dvorana 3
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00
ASHTANGA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
FAT BURNING
od 01.10.
20.00 - 21.00
Dvorana 1
BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
LIFT & PUMP20.00 - 21.00
Dvorana 1
PILATES20.00 - 21.00
Dvorana 1
BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
VINYASA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20.00 - 21.00 ASHTANGA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20.00 - 21.00 VINYASA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 ATHLETIC TRAINING18.00 - 19.00
Dvorana 2
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 FUNKCIONALNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 2
19.00 - 20.00 FUNKCIONALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
09.00 - 10.00 MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 MILITARY DRILL19.00 - 20.00
Dvorana 2
MILITARY DRILL19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 FAT BURNING18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00 FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00 FAT BURNING
od 01.10.
20.00 - 21.00
Dvorana 1
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIES - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00 BOOTIES - CORE19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
17.00 - 18.00 FIT BOX XXL17.00 - 18.00
Dvorana 2
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 LIFT & PUMP20.00 - 21.00
Dvorana 1
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 KRUŽNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00 KRUŽNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Srijeda

Subota

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Dvorana 3
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 3
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
Dvorana 1
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 INTERVALNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 2
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Srijeda

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
09.00 - 10.00 YOGA09.00 - 10.00
Dvorana 3
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 YOGA19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Subota

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 19.00
Dvorana 3
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20.00 - 21.00 BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
BOKS
Zasebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Dvorana 3
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Četvrtak

Subota

Preuzmi raspored