XXL 1 raspored

ZIMSKI RASPORED OD 17. 09. 2018.

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
09.00 - 10.00 MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
10.00 - 11.00 BODY TONING10.00 - 11.00
Dvorana 3
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Dvorana 3
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
18.00 - 19.00
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
TRX18.00 - 19.00
Dvorana 3
LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
ZUMBA18.00 - 19.00
Dvorana 3
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
FLOW FIT18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 2
LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
KRUŽNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
INTERVALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
FLOW FIT19.00 - 20.00
Dvorana 1
FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
TABATA19.00 - 20.00
Dvorana 2
PULS19.00 - 20.00
Dvorana 2
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
TRX19.00 - 20.00
Dvorana 3
POLE DANCE19.00 - 20.00
Dvorana 4
FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
INTERVALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
ASHTANGA YOGA19.00 - 20.00
Dvorana 3
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00
POLE DANCE20.00 - 21.00
Dvorana 4
FAT BURNING20.00 - 21.00
Dvorana 1
BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
VINYASA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
KRUŽNI TRENING20.00 - 21.00
Dvorana 1
BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
ASHTANGA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
10.00 - 11.00 BODY TONING10.00 - 11.00
Dvorana 3
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Subota

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 ASHTANGA YOGA19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00 ASHTANGA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Četvrtak

Subota

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20.00 - 21.00 VINYASA YOGA20.00 - 21.00
Dvorana 3
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
09.00 - 10.00 MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
MORNING MIX09.00 - 10.00
Dvorana 1
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
FAT BURNING19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00 FAT BURNING20.00 - 21.00
Dvorana 1
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Utorak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 2
BOOTIS - CORE18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
LIFT & PUMP18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 KRUŽNI TRENING18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 KRUŽNI TRENING20.00 - 21.00
Dvorana 1
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Srijeda

Subota

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
11.00 - 12.00 PILATES11.00 - 12.00
Dvorana 3
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
PILATES19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Srijeda

Petak

Subota

Nedjelja

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 INTERVALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
INTERVALNI TRENING19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 POLE DANCE19.00 - 20.00
Dvorana 4
20.00 - 21.00 POLE DANCE20.00 - 21.00
Dvorana 4
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 TABATA19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
19.00 - 20.00 PULS19.00 - 20.00
Dvorana 2
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Srijeda

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 FLOW FIT18.00 - 19.00
Dvorana 1
19.00 - 20.00 FLOW FIT19.00 - 20.00
Dvorana 1
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
FULL DANCE WORKOUT18.00 - 19.00
Dvorana 3
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 19.00
Dvorana 3
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
Dvorana 3
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Utorak

Četvrtak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
20.00 - 21.00 BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
BOKS
*posebna članarina
20.15 - 21.45
Dvorana 2
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Petak

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
17.00 - 18.00 ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
ZUMBA17.00 - 18.00
Dvorana 1
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
Dvorana 3
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Kliknite na program za više informacija

Ponedjeljak

Srijeda

Subota

Preuzmi raspored