XXL 2 raspored

SVI ČLANOVI XXL-a 1 I 2 MOGU KOMBINIRATI GRUPNE PROGRAME U OBA FITNESA ZA VRIJEME TRAJANJA PRIVREMENOG RASPOREDA. AKTUALNI RASPORED PREUZMITE NA GUMBU S DATUMOM ZA KOJI ISTI VRIJEDI.